Wat wij doen

- We organiseren 5 tentoonstellingen per jaar, plus alle bijbehorende publiciteit, van eind maart of begin april t/m tweede kerstdag minus een zomersluiting in de vakantieperiode. Tussen twee exposities zijn we een week dicht voor af- en opbouw.

- Tijdens tentoonstellingen zijn we geopend op vrijdag, zaterdag en zondag plus sommige feestdagen ’s middags van half 2 tot half 6 en op afspraak.

- Bij ons hebben de groeps-, duo of solotentoonstellingen meestal een (vaak actueel) thema.

- Elke tentoonstelling duurt 6 weken en de laatste tentoonstelling van het jaar is altijd een “retrospectief” (terugblik/overzichtstentoonstelling). Daarin stellen we (nog) niet-verkochte werken uit eerdere exposities van dat jaar nogmaals tentoon. Daarmee krijg je dus -als je wilt- twee kansen om je werk te verkopen. Bovendien mag je daarna dan nog onverkocht werk gratis bij ons laten. Wij nemen dat vervolgens op in onze “stock”, waarvoor we (in 2020) een speciale expositieruimte hebben ingericht en waaruit wij onregelmatig ook een tentoonstelling samenstellen.

- Wij rekenen, behalve de commissie van 30% over verkocht werk, géén hang- of stageld, géén vergoeding van drukwerk of wat voor extra kosten voor jou dan ook.

- Tussen kerst en oudjaarsdag nodigen wij alle kunstenaars die dat jaar bij ons hebben geëxposeerd nog uit voor een gezellig middagje in de galerie. Voor goede ideeën en tips, maar ook kritiek (liefst opbouwende…) staan wij meer dan open! Jouw eventueel nog bij ons aanwezige en zelfs na de retrospectieve tentoonstelling nog niet verkochte werken kun je dan -als je ze niet bij ons in stock laat- meenemen.

- We streven naar laagdrempeligheid, waartoe we ook de galerie huiselijk hebben ingericht met authentiek Art Deco meubilair, en richten ons tevens niet alleen op Nederlandse, maar ook op Duitse bezoekers. Ook organiseren we lezingen en koffie- of theebuffetten (met bijna antiek servies) om potentiële nieuwe klanten te trekken. Om die reden doen we ook mee met open monumentendagen e.d.

Voor kunstenaars met geen of weinig expositie-ervaring:

Veel galeriehouders zoeken zelf naar kunstenaars die zij ook geschikt achten voor hun galerie. Wij speuren in elk geval continu en intensief naar nieuw talent; jong of oud. Toch pikt onze radar natuurlijk niet alles op. Dus: ben je (beginnend) kunstenaar, professioneel of amateur, geschoold of autodidact en wil je jouw naamsbekendheid vergroten en liefst je werk voor een eerlijke prijs verkopen? En maak je realistisch werk van hoge kwaliteit en heb je belangstelling bij ons te komen exposeren? Zo ja, dan volgt hieronder voor jou -hopelijk- nuttige informatie.

Het eerste contact.

Kom niet op goed geluk bij ons langs. Het zou zonde van je tijd (en reiskosten) zijn als je voor een gesloten deur komt of als we geen tijd voor je zouden hebben! Stuur liever ons een mailtje (of brief) met wat afbeeldingen van je werken. Heb je een eigen website, verwijs daar dan naar. Hoe dan ook krijg je een berichtje terug van ons. Is dat geen verzoek om nader contact, dan verwachten wij niet dat jouw werk mogelijk geschikt zou kunnen zijn voor onze galerie. Maar… wanneer wij wel met je door willen, dan is het handig voor je om alvast wat voorkennis te hebben. Lees dan verder.

Het tweede contact.

Vrijwel altijd beoordelen we pas definitief als we jouw werk en jou in het echt gezien hebben. We vinden dat er -hoe vaag dat ook klinkt- een “klik” moet zijn. Als wij niet enthousiast kunnen worden van jouw werk, kunnen wij niet (optimaal) bemiddelen. Daar heb jij dan dus ook niets aan. Bovendien is het wel een zaak van vertrouwen als jij je werk via ons gaat verkopen. Dan moet je (één van) ons toch op z’n minst één keer vooraf in levende lijve hebben meegemaakt, vinden wij. Daarom brengen wij je een bezoekje of we nodigen jou met jouw werk bij ons uit.

En daarna…

Als alles van twee kanten positief verloopt, dan maken we samen een selectie uit jouw werken. Voor ons belangrijke criteria daarbij zijn vooral kwaliteit, verkoopbaarheid en passen binnen de tentoonstellingsthema’s. De verkoopprijs bepaal jij, maar wij kunnen je daarbij wel adviseren. Als een te hoge prijs de verkoopbaarheid naar onze mening te zwaar belast, zullen we dat werk namelijk niet in consignatie nemen. Vinden we dat je te weinig vraagt dan stellen we een hogere -reële- prijs voor.

De verkoopprijs

In de kunsthandel wordt vaak de verkoopprijs bepaald door een formule toe te passen: lengte + breedte van het werk x factor. Die factor is de naamsbekendheid van de kunstenaar. Een beginnend kunstenaar heeft een factor 3, 4 of 5, een “wereld”beroemd kunstenaar soms wel 25 tot … Voorbeeld: een werk van 50 bij 70 cm. is dan bij een beginnend kunstenaar (50+70=) 120 x 4 = € 480,- waard, bij een bekende kunstenaar 120 x 25 = € 3000,-. Dit lijkt een eenvoudige, duidelijke en eerlijke manier om een prijs te bepalen.

Maar er kleven ook nadelen aan: 1. Een in een paar uur vlot gepenseeld werk van 100 bij 100 cm. zou veel duurder zijn dan een ragfijn geschilderd werkje van 20 x 30 cm. waar dagen, soms weken, op is gezwoegd. 2. De gebruikte materialen spelen geen rol (doek & olieverf zijn duurder dan papier & houtskool bijvoorbeeld). 3. Het gaat niet op voor afdrukken in oplage, zoals bij etsen, houtsneden, foto’s. 4. En het werkt niet voor 3-dimensionaal werk, zoals keramiek, glas, stenen/houten/bronzen beelden e.d. Bovendien zegt het niets over de kwaliteit van het werk!

Een andere -wat meer ambachtelijke- manier van prijsberekening is om materialen en werktijd als uitgangspunt te nemen. Stel: aan een schilderij (of beeld of …) besteed je € 30,- aan materialen en 18 uur aan werk (inclusief schetsen). Je uurloon stel je op € 25,-. De prijs voor het kunstwerk wordt dan 30 + (18x25=) 450 = € 480,-. Nadeel: een traag werktempo vertaalt zich hierbij direct in een hogere vraagprijs, wat de verkoopbaarheid niet zal bevorderen! Een passende lijst of sokkel kun je trouwens nog wel bij de vraagprijs optellen. Deze methode lijkt eerlijker maar zegt wederom nog steeds niets over de kwaliteit.

Kwaliteit

Kwaliteit, wat is dat dan? Kwaliteit blijkt uit een aantal zaken zoals beheersing van beeldelementen en -aspecten (compositie, ruimte, toon (licht-donkerwerking), plasticiteit, kleur, structuur en textuur, etc.) en van technische vaardigheden en gepast gebruik van de materialen en gereedschappen; eigenheid (individualiteit, identiteit, karakteristiek), verbeeldingskracht (voorstellingsvermogen, de kunst om dingen te suggereren) en zeggingskracht (uitdrukking en uitstraling). Individuele verschillen in waardering komen daarbij natuurlijk altijd voor en uitzonderingen bevestigen de regel, maar toch. Kwaliteit is voor ons een heel belangrijk criterium, waar we scherp op selecteren!

Er zijn altijd werken die voor jou, als maker, een bijzondere -soms emotionele- waarde hebben. Werken waar je niet graag, of alleen tegen een heel hoge prijs, afstand van doet. Ons advies: hou die werken liever lekker zelf. Beter een (flink) bedrag misgelopen dan de rest van je leven spijt te hebben!

Btw (omzetbelasting)

Kunst en commercie bijten elkaar, vinden velen, en niet helemaal onterecht. Maar in deze tijd van verre- en verdergaande bezuinigingen op kunst en cultuur, word je wel gedwongen zakelijk te gaan denken. En eigenlijk is daarmee niets nieuws onder de zon: Rembrandt schilderde ook gewoon om brood op de plank te krijgen. Maar er zit natuurlijk wel verschil tussen mensen die over de rug van een kunstenaar grof geld proberen te verdienen en mensen die proberen een kunstenaar gewoon een eerlijke prijs voor zijn werk te laten krijgen. Tot die laatste categorie rekenen wij onszelf. Waarbij het ons -en jou!- door het belastingstelsel in Nederland niet leuker èn niet makkelijker wordt gemaakt. Dat zit zo:


Als amateur- of beginnend kunstenaar die slechts incidenteel een kunstwerk verkoopt, zul je niet zo gauw met de belastingdienst van doen krijgen. Maar… op het moment dat je verkopen serieuzere vormen gaan aannemen, moet je belasting gaan afdragen. Daarvoor moet je eerst naar de Kamer van Koophandel (kijk voor de dichtstbijzijnde op de site van de KvK) om je -alleen op afspraak- in te laten schrijven in het Handelsregister en een btw-nummer aan te vragen. Dat kost allemaal maar een paar tientjes; valt dus nog mee. Je moet per kwartaal bij de belastingdienst een zgn. btw-aangifte doen (kan alleen digitaal), waarop je de btw die je hebt geheven over je verkopen vermeldt. Die bedragen moet je afdragen aan de belastingdienst, maar bijvoorbeeld de btw over voor je werk benodigde materialen kun je weer terugkrijgen! Zelfs alles wat je direct kunt koppelen aan jouw “bedrijf” mag je daarvoor opgeven; de zgn. bedrijfs- of beroepskosten. Zo ook de btw over onze commissie!

Er zijn in Nederland twee btw-tarieven: een hoog (21%) en een laag (9%). “De levering van voorwerpen van beeldende kunst is belast met het lage tarief (van 9%), wanneer de levering is geschied door de vervaardiger zelf”, staat in de wet. De verkoop van een schilderij of beeldhouwwerk is zo’n levering; het werk gaat over “in eigendom en bezit”. (Daarom bemiddelen wij ‘alleen’ tussen kunstenaar en koper, zodat het lage tarief berekend kan worden!) Een “voorwerp van beeldende kunst” (zoals schilderij, aquarel, tekening, keramiek-, glaskunstvoorwerp) is vaak een unicum (enig exemplaar); bij werk in oplage (denk aan afdrukken, gegoten beelden) geldt maximaal 8 stuks als grens (bij méér geldt het hoge btw-tarief). Vergeet dus niet de btw (+ btw-nummer) apart te vermelden bij je vraagprijs als je btw-plichtig bent!

Commissie

Eén ding moet je bij verkoop van je werk goed in de gaten houden. Bij een succesvolle bemiddeling rekenen wij 30% van de vraagprijs exclusief btw als commissie oftewel provisie (=bemiddelingskosten) plus de voor ons verplichte 21% btw over die 30%. Sommige kunstenaars tillen verschrikkelijk zwaar aan die commissie. “Puur diefstal uit de zakken van toch al armlastige artiesten” foeteren ze verontwaardigd. Maar daarbij maken ze wel -in onze ogeneen denkfout, of beter: een prijsfout.

In de prijs van elk product dat te koop is, zijn kosten voor marketing en distributie verdisconteerd. Waarom zou dat voor kunst niet gelden? Als jij zelf de promotie en verkoop van je werk zou (moeten) doen, moet je kosten maken. Voor reclame, voor een tentoonstellingsruimte (klanten kan/wil je toch niet in je atelier ontvangen?) plus inrichting en energielasten, voor koffie en thee. En vergeet de uren niet die je aan bezoekers kwijt bent en die je niet aan je eigenlijke scheppende werk kunt besteden! Omgerekend kom je dan waarschijnlijk op meer dan die 30% van ons uit. Dus: als je geen dief van je eigen portemonnee wilt zijn, tel dan gewoon (eventueel een deel van) die commissie bij jouw netto vraagprijs op! N.B.: wij hopen trouwens wel dat je diezelfde prijs rekent mocht je rechtstreeks aan klanten kunnen verkopen (wat lastiger blijkt dan het lijkt). Als jij (ver) onder de prijzen duikt die wij moeten rekenen, vinden wij dat oneerlijke concurrentie en is de samenwerking natuurlijk snel over. Want eerlijkheid moet wel van twee kanten komen, is onze stelregel. Eerlijk is eerlijk.

Van de commissie die we ontvangen is -na de belastingafdracht- een deel bestemd voor de vaste lasten van de galerie, een deel voor de reiskosten van onze speurtochten naar (nieuw) talent (denk aan het bezoeken van individuele kunstenaars en aan atelierroutes, kunstmarkten, schildersfestivals e.d.) en een deel voor het onderhoud van ons historische pand. (En nee, rijk worden wij er niet van…)

Na al deze informatie toch nog vragen? Schroom niet en stel ze gerust! We zullen proberen ze zo open en volledig mogelijk te beantwoorden.

Annelies en (vrijwillig) medewerk(st)ers